Kontakter

Styrelsen

Ordförande: Carina Adolfsson Elgestam, Vasagatan 5, 386 34 Färjestaden Tel: 070-323 65 93
e-post: normaadolfssonATgmail.com
(byt ut AT mot @ gäller för alla)

V. ordförande: Irma Johansson, Klunkens Backe 5, 393 52 Kalmar
Tel: 073-949 55 22 e-post: irma18622AThotmail.com

Sekreterare: Christin Franzen, Gunnarstorp 509, 385 97 Söderåkra, Tel: 070 636 28 15 e-post: vincent.nilssonATtelia.com

Kassör: Lena Ljungberg Eriksdotter, Långrälla 129, 386 96 Färjestaden, Tel: 070 298 18 69 E-post: lena511AThotmail.com

Övriga ledamöter:  
Kristina Thunman, Stinsvägen 1, 393 65 Kalmar
Tel: 070-781 85 70 e-post: uk.thunmanATgmail.com

Gunnar Borglund, Vintappargränd 6, 393 64 Kalmar Tel: 070 241 58 24 e-post: gunnarborglundATgmail.com

Tuulikki Åkesson, Segelsömmarvägen 7, 385 40 Bergkvara Tel: 070 381 21 03 e-post: taATvindil.nu

Suppleanter:
Jessica Andersson, Bossmåla 131, 388 99 Påryd Tel: 073- 628 50 25 e-post: j80anderssonATgmail.com

Siv Gustavsson, Gustav Vasagatan 9, 392 46 Kalmar Tel: 073 972 08 48 e-post: siwATguldfisken.se

 

Valberedningen sammankallande:

Ann-Charlotte Andersson e-post: andersson.anncharATgmail.com

Föreningens bankgiro 5959-6338 (Obs, inte för medlemsavgifter!)

Lokalgrupper

Södra lokalgruppen – Torsås

Anneli Bondesson, Öjebomåla, 385 92 Gullabo
Tel: 0486-300 45 eller 070-605 57 64 e-post: anneli.bondessonAThotmail.com

Östra lokalgruppen – Kalmar

Irma Johansson, Klunkens Backe 5, 393 52 Kalmar
Tel: 073-949 55 22 e-post: irma18622AThotmail.com 

Västra lokalgruppen – Nybro

Lena Jonsson, Marknadsvägen 16, 382 74 Alsterbro, Tel: 076 338 17 15 e-post: 048154172ATtelia.com

Ann-Charlott Andersson, Kättilstorp 115, 382 74 Alsterbro Tel: 070 312 01 74 e-post: andersson.anncharATgmail.com

Ljungbyholmsgruppen

Ann-Mari Petersson, Kvigerum 232, 388 92 Ljungbyholm
Tel: 073-986 53 53 e-post: ann-mari.peterssonATtelia.com

Kretsens hedersmedlemmar

Lennart Andersson,  Badhusgatan 5A, 382 32 Torsås Tel: 0486-480 60

Ingrid Svensson, Dagövägen 15, 39354 Kalmar  Tel: 0480-472097

Ulla Ekberg, Alstervägen 14, 38044 Alsterbro Tel: 0481-50554