Kontakter

Styrelsen

Ordförande: Irma Johansson Klunkens Backe 5, 393 52 Kalmar
Tel: 073-949 55 22 e-post: irma18622AThotmail.com (byt ut AT mot @ gäller för alla )

V.ordförande: Gunnar Borglund Vintappargränd 6,393 64 Kalmar Tel: 070 241 58 24 epost: gunnarborglundATgmail.com

Sekreterare: Ann-Mari Petersson Kvigerum 232, 388 92 Ljungbyholm
Tel: 073-986 53 53 e-post: ann-mari.peterssonATtelia.com

Kassör: Maria Sederkvist Vassvägen 4, 393 65 Kalmar
Tel: 0480-47 34 92 e-post: ms­_bellmanAThotmail.com

Övriga ledamöter:    

Christin Franzén Gunnarstorp 509, 385 97 Söderåkra
Tel: 070-636 28 15 e-post: vincent.nilssonATtelia.com

Kristina Thunman Stinsvägen 1, 393 65 Kalmar
Tel: 070-781 85 70 e-post: uk.thunmanATgmail.com

Katarina Ivarsson Landshövdingegatan 25, 392 31 Kalmar               Tel: 070 322 11 52 epost: ivarssonkatarinaAThotmail.com

Suppleanter:

Mia Blomberg Tellusvägen 47, 39351 Kalmar
Tel: 072-727 09 05 miablombergAThotmail.se

Carina Adolfson Elgestam Vasagatan 5, 38634 Färjestaden             Tel: 070 323 65 93 e-post: normaadolfssonATgmail.com

Valberedningen sammankallande:

Ami Andersson e-post: ami.anderssonATtelia.com

Föreningens bankgiro 5959-6338 (Obs, inte för medlemsavgifter!)

Lokalgrupper

Södra lokalgruppen – Torsås

Anneli Bondesson, Öjebomåla, 385 92 Gullabo
Tel: 0486-300 45 eller 070-605 57 64 e-post: anneli.bondessonAThotmail.com

Östra lokalgruppen – Kalmar

Maria Sederkvist, Vassvägen 4, 393 65 Kalmar
Tel: 0480-47 34 92 e-post: ms­_bellmanAThotmail.com

Västra lokalgruppen – Nybro

Helén Nordlund, Nabovägen 2,388 93 Ljungbyholm
Tel: 076- 338 17 15 e-post: helennordlundATtelia.com

Ann-Mari Petersson, Kvigerum 232, 388 92 Ljungbyholm
Tel: 073-986 53 53 e-post: ann-mari.peterssonATtelia.co

Kretsens hedersmedlemmar

Lennart Andersson  Bangatan 10, 382 32 Torsås Tel: 0486-480 60

Barbro Kristiansson Gulltorpsvägen 12, 388 50 Påryd Tel: 0480-91657

Ingrid Svensson Dagövägen 15, 39354 Kalmar  Tel: 0480-472097