Kontakter

Styrelsen

Ordförande: Carina Adolfsson Elgestam, Vasagatan 5, 386 34 Färjestaden Tel: 070-323 65 93
e-post: normaadolfsson@gmail.com

V. ordförande: Lena Ljungberg Eriksdotter, Långrälla 129, 386 96  Färjestaden Tel: 070 298 18 69
e-post: lena511@hotmail.com

Sekreterare: Christin Franzen, Gunnarstorp 509, 385 97 Söderåkra, Tel: 070 636 28 15
e-post: franzenchristin@gmail.com

Kassör: Tuulikki Åkesson, Segelsömmarvägen 7, 385 40 Bergkvara Tel: 070 381 21 03
e-post: ta@vindil.nu

Övriga ledamöter:  
Kristina Thunman, Stinsvägen 1, 393 65 Kalmar Tel: 070 781 85 70
e-post: uk.thunman@gmail.com

Gunnar Borglund, Vintappargränd 6, 393 64 Kalmar Tel: 070 241 58 24
e-post: gunnarborglund@gmail.com

Eva Nilsson, Gårdby 304, 386 92 Färjestaden Tel: 070 226 67 99
e-post: blom.evan.en@gmail.com

Suppleanter:
Ann-Charlotte Andersson, Kättilstorp 115, 382 74 Alsterbro Tel: 070 312 01 74
e-post: andersson.annchar@gmail.com

Charlotta Eskilsson, Nanntorp 121, 388 97 Halltorp Tel: 070 969 18 88
e-post: nanntorp121@gmail.com

Karin Eriksson, Måleksvägen 29, 394 71 Kalmar Tel: 070 940 66 55
e-post: karineriksson147@gmail.com

Valberedningen sammankallande:

Lena Jonsson e-post: clbackebo@gmail.com

Föreningens bankgiro 5959-6338 (Obs, inte för medlemsavgifter!)

Lokalgrupper

Södra lokalgruppen – Torsås

Tuulikki Åkesson, Segelsömmarvägen 7, 385 40 Bergkvara Tel: 070 381 21 03
e-post: ta@vindil.nu

Östra lokalgruppen – Kalmar

Irma Johansson, Klunkens Backe 5, 393 52 Kalmar Tel: 073-949 55 22
e-post: irma18622@hotmail.com 

Västra lokalgruppen – Nybro

Lena Jonsson, Marknadsvägen 16, 382 74 Alsterbro, Tel: 076 338 17 15
e-post: clbackebo@gmail.com

Ann-Charlotte Andersson, Kättilstorp 115, 382 74 Alsterbro Tel: 070 312 01 74
e-post: andersson.annchar@gmail.com

Ljungbyholmsgruppen

Vilande tills vidare

Kretsens hedersmedlemmar

Lennart Andersson, Badhusgatan 5A, 382 32 Torsås Tel: 0486-480 60

Ingrid Svensson, Dagövägen 15, 39354 Kalmar  Tel: 0480-472097

Ulla Ekberg, Alstervägen 14, 38044 Alsterbro Tel: 0481-50554

Maria Sederkvist, Vassvägen 4, 393 65 Kalmar Tel: 070 338 26 02